Công ty TNHH nồi hơi Đức Thọ
Trụ sở: Tam Lư, Phường Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện Thoại: 097 762 63 62