Bồn chứa LPG (Bồn chứa gas)

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hiệu

LPG 21/18M(C)

LPG 30/18M(C)

LPG 33/18M(C)

LPG 44/18M(C)

LPG 67/18M
(C)

LPG 120/18M(C)

Dung tích  chứa (m3)

 21

30

33

44

67

120

Áp suất làm việc (kG/cm2)

18

18

 18

 18

 18

 18