Nồi hơi dạng nằm ống lò ống lửa

                                                         Loại nồi hơi này thường có công suất đến 10T/h.
Áp suất làm việc nằm trong khoảng 8-10KG/Cm2.
Thân nồi hơi có cấu tạo hình viên trụ, đặt nằm.
Ống lò được làm mát bởi nước chứa trong thân nồi hơi.
Phía trên ống lò là một mặt sàng được lắp các ống lửa.
Khối nóng thoát ra ống khói qua chùm ống lửa.
Như vậy diện tích tiếp nhiệt của nồi hơi bao gồm: Diện tích xung quanh của ống lò và tổng diện tích xung quanh các ống lửa, ống nước.

- Ưu điểm: Hiệu suất cao, dễ sử dụng, không yêu cầu chất lượng nước cao.

- Nhược điểm: Tốn diện tích lắp đặt, chi phí đầu tư lớn.

  1. Thông số kỹ thuật lò hơi ống lò ống lửa LODT:
  • Model                                      : LODT
  • Kiểu                                         : Nằm (ống lò ống lửa + ống nước)
  • Số pass luồng khói                  : 3 pass + trao đổi nhiệt bằng buồng đốt
  • Nhiên liệu                                 : Than củi & nguyên liệu rắn
  • Áp suất thiết kế                        : 10kG/cm2
  • Áp suất làm việc                       : 08kG/cm2
  • Áp suất thử lớn nhất                : 14kG/cm2

BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MỘT SÓ NỒI HƠI ỐNG LÒ, ỐNG LỬA ĐỐT THAN, CỦI 

CÁC ĐẶC TÍNH

ĐVT

LOẠI NỒI HƠI

LODT

LODT

LODT

LODT

LODT

 

LODTNH5/8

NH6/8

NH8/8

Năng suất sinh hơi định mức

Kg/h

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

8000

Áp suất làm việc 

Kg/cm2

8

8

8

8

10

10

10

10

10

Nhiệt độ hơi bão hòa

°C

174

174

174

174

183

183

183

183

183

Nhiên liệu đốt

 

Than, củi

Than, củi

Than, củi

Than, củi

Than, củi

Than, củi

Than, củi

Than, củi

Than, củi